• حسین فروتن   hforootan@

    1400/06/10 ساعت 21:21

    سرمی که تزریق می‌کنند جای خود
    سرم سالین غیرتزریقی گرفتم از داروخانه
    تولید هند بود
    یعنی آب نمک در بطری پلاستیکی از هندستون میارن