• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/10 ساعت 21:23

    مقاومت در #پنجشیر تنها امیدی است که نگذارند، افغانستان تماما طالبانی شود. اگر مقاومت پنجشیر پیروز شود، هیمنه‌ی طالبان برای افغان‌ها می‌ریزد و مردم به حکومت یکدست طالبانی بدون مشارکت دیگران تن نمی‌دهند، اما شکست بخورد تجربه‌ی تلخ تکرار می‌شود.

    #SavePanjshir