• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/10 ساعت 13:50

    چه‌قدر خوشحالم که تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم نویسنده‌ی کودک و نوجوان بشم. چون وقتی از چیزی که می‌نویسی خوششون میاد، یکجوری خالصانه نشونش می‌دن که مطمئن می‌شی توی همون مسیری هستی که باید.