• در ۲۰ سال حضور نظامی #آمریکا در #افغانستان اتفاقات زیر رخ داد:
    ۱. تلفات آمریکا: ۶۵۰۰ کشته ؛ ۲۰ هزار زخمی
    ۲. تلفات افغان‌ها: ۱۵۰ هزار نظامی و غیر نظامی
    ۳. آوارگان: ۶٫۵ میلیون در داخل و خارج
    ۴. هزینه آمریکا: ۲۲۰۰ میلیارد دلار . روزانه ۳۰۰ میلیون دلار
    منبع: موسسه واتسون و بی بی سی