• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/10 ساعت 14:34

    مامانم زنگ زد کمی در مورد وضعیت واکسیناسیون غر زدیم، بعد می‌خواست مبحث بعدی یعنی بی‌برقی رو آغاز کنه که بهش گفتم: حالا بی‌خیال مامان، اینقدر به این چیزا فکر نکن.
    فرمودن: دارم می‌پزم، گرممه، به چی فکر کنم؟