• رسما پرسیدیم بر اساس چه مبنای قانونی برای فلان #مجوز، #استعلام_عدم_سو_پیشینه می‌گیرید؟
    رسما در پاسخ فرمودن مبنای خاصی نداره.
    به نظرمون خوب اومد.گفتیم بگیریم!
    حالا اگه میخواهید که نگیریم!
    پ.ن:خدا پدرش رو بیامرزه صادقانه جواب داده.
    بعضی دستگاهها در پاسخ،آسمون-ریسمونی بافتن که نگو!