• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1400/06/10 ساعت 21:11

    انسان در مقاومت در برابر جهالت و خشونت به بالاترین حد آزادی می‌رسد و پیروزی در همان لحظه مقاومت بدست می‌آید و درسی می‌شود برای آنها که بدون جنگ نبرد را باختند تا مقاومت را از سر بگیرند ، مقاومت هرگز شکست نخورد
    #پنجشېر
    #savepanjshir