• وحیدخیلی خوب #اتو_خسروانی روتوضیح داد کاری که خودش نتونست بکنه و یک شبه از یک برندمعروف تبدیل شدبه برده دار و منفور جامعه چرا؟
    چون وحید ارتباطات وروابط عمومی تخصص داره، شاید مثل @AliKhosravani۷ فروشنده خوبی نباشه اما می‌دونه با مردم چجوری صحبت کنه
    سود رو فقط نقدی محاسبه نمیکنند