• فصل آخر پیرمرد و دریای همینگوی، اونجا که از ماهی بزرگ صید شده‌ی پیرمرد فقط اسکلتش موند …