• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/09 ساعت 00:55

    مردم مازندران واقعا نجابت دارند، دو روزه اومدم اینجا و چیزی که برای ما وحشتناکه اینجا روال عادی شده؛
    درگرمای رطوبتی این روزها بین ۲-۴ ساعت و بعضا ۸ ساعت خاموشی دارند و همراه خاموشی نت و شبکه موبایل به شدت ضعیف و بدون سیگنال می‌شه!
    نیمی از روز آب شهر قطعه و مشخص نیست چی قراره بشه!