• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/06/09 ساعت 09:35

    دیروز کلا توهم کرونا داشتم. کل روز و شب تو‌ خونه با ماسک بودم. هی دمای بدنم رو می‌گرفتم و یه جاییش هم اینقدر از کرونا ترسیدم که زدم زیر گریه.