• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/09 ساعت 12:05

    ماجرای سیلی نماینده مجلس به سرباز راهور و سرانجام آن نمونه‌ای از #تبعیض سیستماتیک رایج در کشور ماست. امروز سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که عنابستانی در دادگاه بدوی محکوم شده، اعتراض کرده و در مرحله تجدیدنظر سرباز رضایت داده! از مردم کوچه و خیابان هم که بپرسید، می‌گویند قصه چیست.