• هادی طحان نظیف   tahan_nazif@

    1400/06/09 ساعت 13:25

    ایجاد تحول در اقتصاد ایران، نیاز ضروری کشور است. این تحول باید بر اساس اهداف و ضوابط اقتصاد ایران که در #قانون_اساسی به خوبی ترسیم شده است، برنامه‌ریزی شود.
    توجه به این چارچوب اساسی می‌تواند حقوق اقتصادی ملت را تأمین و یک اقتصاد قوی را برای کشور به ارمغان آورد.