• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/09 ساعت 19:26

    اومدیم کافه یکی زوم کرده نیگاه می‌کنه، اگر از اهالی اینجاست بگه از حس ترور بیاییم بیرون