• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/06/09 ساعت 20:04

    طالبان بعد از مذاکرات مختلف با آمریکا تونست بر کل افغانستان مسلط بشه!

    جالبه که آمریکا به توافقش با طالبان عمل کرد اما به توافق برجام که حاصل مذاکرات «دیپلماتی که زبان دنیا را بلد بود» عمل نکرد.

    فعلا که عبدالغنی برادر، سردار دیپلماسی طالبان، ۶ به هیچ از ما جلوتره

    #ظریف