• این چند روز با افزایش #ارزش_معاملات تعداد معاملات #ابطال شده هم افزایش پیدا کرده، مثلا دیروز بیش از ۲۸ میلیارد تومن از معاملات #غناب باطل شد. نماد روغن نباتی ناب بعد از بازگشایی از ۸۲ تا ۲ هزار تومن نوسان کرد.