• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1400/06/08 ساعت 02:18

  ۴- افسوس من بخاطر ثروت و مکنت آنها نیست.
  غصه‌ام از این است که در چشمان ما نگاه می‌کردند و دروغ می‌گفتند.
  ناراحتم از اینکه در پیش خود به سادگی و حماقت ما خندیده‌اند.
  خشمگینم از اینکه الان (اکثر) فرزندان ناتوان آنها برای نسل ما نقش متفکر و… گرفته‌اند.
  برگردیم به سراغ #زندگی.