• این سازوکار می‌تونه نقش مهمی در اصلاح و نظارت بر بورس داشته باشه ؛ اما برای اجرا به دو بال نیاز داره؛ زیرساخت و فناوری مناسب و شفافیت. مثلا هنوز برای خیلی از سهام‌دارها مکانیزم ابطال معاملات و چرایی اون روشن نیست.