• هاتف خرمشاهی   hatef54@

    1400/06/08 ساعت 21:51

    اگر چه در جذب توفیق زیادی نصیبم نشد اما پی گیری متوقف نشد و در ادامه راه اندازی مرکز با نیروی توانمند ساعتی توانستیم طراحی #برند و #هویت_بصری زیبایی صورت دهیم.
    الان منتظر نصب استیکرها روی فضای جداساز داخلی هستیم.
    امید دارم فضای مناسبی برای تولید #خلاقیت و #فکر و بسط #نوآوری باشد.