• در بازدید سرزده‌ای که از ایستگاه #راه_آهن تهران داشتم بیشتر از قبل به نجابت مردم عزیز ایران پی‌بردم.
    این کم توقعی باعث شده تا برخی مسئولین به حداقل‌های خدمت بسنده کنند. بی شک اولین شرط همکاری با بنده اعتقاد به این موضوع است که مردم ایران شایسته بهترین‌ها هستند.