• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/08 ساعت 01:10

    به مقاومت #پنجشیر بپیوندید و نگذارید این تروریست‌ها #دولت تشکیل دهند و دنیا مجبور به به رسمت شدن آنها شود.چنین سرنوشتی در انتظار همه است اگر مقاومت نکنید.