• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/08 ساعت 02:18

    ۲-گول حرف‌های خوشگل و پرطمطراق کسانیکه برای ما خیلی ارزش داشتند خورده‌ام.
    آنها،از صدر تا ذیل، برای خود و فرزندان و نوادگان خود پشتوانه ساخته‌اند، از تمام مواهب بهره برده‌اند و…تنها کاری که بایستی میکردند انداختن هزینه‌های کار بر دوش #نسل_ما بود که خیلی خوب توانستند انجام بدهند