• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/08 ساعت 20:12

    دوست با طعنه،پدر تیغ،برادر با گرگ. هر کسی کرده به یک شیوه مرا آزرده. تکه‌ای زخم سر زخم عمیقم بگذار. بوسه در شأن کسی نیست که خنجر خورده. دل خوش وعده‌ی افراد رهاننده نباش تا قفس بگشایند قناری