• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/06/08 ساعت 14:00

    ۵ سال‌ پیش همین روزها بود که نتایج #ارشد اومد؛ سیستم رو باز کردیم و با جیغ‌های ممتد، کل محل کار رو بهم ریختیم
    #ریحانه_یاسینی رتبه ۵ ارتباطات شده بود و من رتبه ۳
    حالا خیلی وقته که تمام اون شوق و ذوق، زیر خاک خوابیده