• در گلزار شهدای قم فردا وحیدا اومدیم به قول برادران افغانستانی فلم‌پری (فیلمبرداری) می‌کنیم،
    گوسفند که هچ دریغ از یه تن‌ماهی که پیش پامون واکنن … خدا غریبی نیاره …