• رئیسی دلار رو ۲۴ تومن تحویل گرفت و با چند تا اقدام انقلابی به ۲۸۵۰۰ رسوند. بعدش سریع و فوری دستور داد که بازار ارز باید کنترل بشه و اینجوری دلار رو رسوند به ۲۷ تومن.

    اینه نتیجه اقدامات سریع، فوری، انقلابی؟!

    #دلار
    #اقتصاد_دستوری