• دیروز یکی از بهترین دلایل لغو مصاحبه رو توی تمام سالهای روزنامه‌نگاریم شنیدم.
    خانم مسئول هماهنگی در توضیح غیبت آقای رییس به خبرنگار فرموده بودند: رییس ما همیشه مصاحبه‌کردن سختشون بوده!
    خوشایند نیست ولی حداقل صادقانه بود. بالاخره هدف از مصاحبه اینه که هر دو طرف لذت ببرند.