• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/08 ساعت 15:56

    جناب آقایان #دکتر_مخبر و #دکتر_رضایی معاونین محترم رئیس جمهور محترم،امروز سومین مکانی است که میروم و #برق هم‌ میرود،نمیدانم تقصیر از منه،ازمکان‌ است یا از دو وزیر گذشته که طبق برنامه توسعه کشور سالی۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید را ایجاد نکردند و به امور روز مره پرداختند،ولی میدانم که