• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1400/06/08 ساعت 15:39

  شنیدم کسالت داره فکرکردم سرطان دوباره عودکرده.
  بهش زنگ زدم.
  جواب نداد!
  پیام فرستادم و حالش روپرسیدم
  خانومش با موبایلش زنگ زد وخیلی #التماس_دعا داشت.
  با #سرطان جنگید و تقریبا موفق شد
  حالا اسیر #کرونا شده.
  لطفا این دوست خوبم رو #دعا بفرمایید.
  امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو