• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/07 ساعت 15:35

    به نظرم می‌تونست تبدیل به یک فیلم سینمایی بشه، شش قسمت براش زیاد بود. ولی به قدر کفایت اقیانوس و هتل دیدم، همین برای من از این سریال بس بود.