• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/06/07 ساعت 11:34

    صولت فروتن، این همکار نازنین و مهربان، این روزنامه‌نگار بواقع فروتن و سخت کوش هم، ما را تنها گذاشت و رفت.روزگار، هر دم به تلخ‌کامی ما خنده می‌زند و در این راه همت بلند داشته است.
    این مصیبت را به خانواده داغدار او، همکارانم در روزنامه جام‌جم و سایر دوستان تسلیت می‌گویم. روحش شاد