• در تماس من با یکی از مدیران بورس تهران اعلام شد #شبندر در قیمت غیرمنطقی در حال بازگشایی بود ، به خاطر همین نماد باز نشد.
    گفتم خب بازار را خراب کردید!
    گفت : بازار به خاطر دلار کم تقاضا شده..‌
    دلار که بالای ۲۸ هزاره هنوز!