• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/07 ساعت 10:42

    امروز نماد #غناب بازگشایی شده،
    ساعت ۱۰:۳۰ با قیمت ۸۲ هزار تومان معامله شده، پنج دقیقه بعدش به قیمت ۲ هزار تومان معامله شده.
    ۹۷ درصد افت توی پنج دقیقه!

    #بورس