• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1400/06/07 ساعت 23:41

  _ به عنوان یک بیمار کرونا روز خود را چگونه گذراندی؟
  _ ۸ ساعت استرس پیدا کردن یک دارو و اسپری
  _ ۸ ساعت استرس احتمال نیاز جدید به دارو
  _ خواب رفتن از فرط خستگی
  پ.ن: یعنی طوری برنامه‌ریزی کردن که حتی در اوج بیماری هم محبت‌های آنها را فراموش نکنی.
  #کرونا
  #کمبود_دارو