• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/07 ساعت 18:04

    سال هشتاد و هفت، دوشنبه‌ها که بعد از کارگاه‌ها دم غروب با شادی از در شورا می‌زدیم بیرون و توی خیابان انقلاب راه می‌رفتیم، آینده خیلی زیبا بود، خیلی. آینده‌ی موهوم باشکوهی جلوی رومون بود و جهانی که منتظر بود فتحش کنیم.