• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/06/07 ساعت 13:28

    رئیس اداره ما آدم نازنینی بود.اهل ذوق و شوق، درویش صفت، صوفی مشرب، با همه آشتی، از جدل بیزار، بی اذیت و آزار، صاحب قول و از همه دنیا تعریف می‌کرد
    # کتاب یکی بود یکی نبود
    #محمد_علی_جمالزاده