• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/06 ساعت 21:53

    واقعیت این است که در کنار تاریکی، روشنی‌ها هم هست و باید این روشنایی‌ها را هم دید. خدا نگذرد از کسانی که ما را به جایی رساندند که خوبی‌های #ایران را کم نمایی و خوبی‌های غرب را بیش نمایی (overestimate )می کنیم و به عکس بدی‌های خودمان را بیش نمایی و بدی‌های غرب را کم انگاری می‌کنیم