• حسین فروتن   hforootan@

    1400/06/06 ساعت 00:04

    خب به فاصله ۴ روز از دریافت کاندیدای واکسن #اسپایکوژن
    اولویت واکسن هنرمندان رو ابلاغ کردن
    ولی صادقانه خوشحالم که
    در این تبعیض و رانت‌های صنفی وارد نمی‌شوم