• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/06 ساعت 22:24

    #داعش شاخه #خراسان دیگه چیست؟چرا از نام خراسان استفاده کرده‌اند و این اسم را حروم کرده‌اند؟.اگر منظور از خراسان یک «منطقه »است که مناسبتی ندارد،باید‌ بگذاشتند داعش شاخه ریاض،ابوظبی،پیشاور،دوحه،آنکارا،واشنگتن، اگر منظورشان قوم،فرهنگ و یک تمدن است، باز ربطی ندارد باید میگذاشتن..