• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/06 ساعت 11:48

    حضرات آقایان رئیسی و رضایی!مهمترین وعده‌های تبلیغاتی شما کاهش تورم وحفظ ارزش پول کشوربود.بحق وعده نیکی بود.الان اقتصادکشوردست شماست.میدانی دراین یک ماه دلارچنددرصدصعودوپول ملی چنددرصدسقوط کرده است؟میدانی خوراکهای اساسی مردم دراین مدت چنددرصدگران شده؟سرزده واردبازارشوی.گرانی تاکی؟