• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/06 ساعت 11:34

    نمودار جنگ‌های خارجی ایالات متحده از سال ۱۸۹۸ تا ۲۰۲۱

    طولانی‌ترین جنگ خارجی آمریکا در افغانستان بود که به مدت ۲۰ سال به طول انجامید.

    #ForeignWars #USArmy