• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/06 ساعت 00:28

    امیدوارم #وزارت_امور_خارجه یا نیروهای #امنیتی_نطامی کشور ،گوشمالی کوچکی به دولتمردان آذربایجان بدهند.آذربایجانی که اگر طبق قراردادهای بین المللی پیگیری میکردیم حالا به خاک کشور مادر الحاق شده بود و دولتمردان پررو فعلی آن،حداکثر استاندار و کارمندان آن استان بودند.#خادمی