• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/06 ساعت 12:36

    همت‌تان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریتی ان‌شاء‌الله بوجود بیاید.
    انقلابی بودن حتما بایستی همراه باشد با عقلانیت …
    #سیدناالقائد
    #دولت_سیزدهم