• بارها نظر شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، مبنی بر مخالفت با پروژه‌های انتقال آب، صراحتا اعلام شده است
    چه در قالب بیانیه، نامه اداری، یادداشت مطبوعاتی، مصاحبه و یا اظهارنظر در جلسات با مسؤولان
    آب مورد نیاز تمام نقاط کشور، در همان نقطه، قابل تأمین ومدیریت است/۵