• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/06 ساعت 11:55

    تعداد دیپلمات‌های خارجی آمریکا و روسیه

    روسیه دارای‌ ۴۰۱‌ دیپلمات در آمریکاست که تعدادی در سفارت این کشور در واشنگتن ، تعدادی دیگر در کنسولگری‌ها و بخش دیگری هم در نهادهای زیر‌ مجموعه سازمان ملل مشغول بکار هستند.

    آمریکا دارای ۱۲۳ دیپلمات در روسیه است.

    #Russia #USA #embassy