• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/06 ساعت 21:22

    #دولت قول ایجاد سالیانه یک میلیون شغل،یک میلیون مسکن،رفع مشکلات معیشتی و .. را داده است.با توجه به اینکه آقای #رئیسی_ریاست_محترم_جمهوری صادقانه قول داده و قصد انجام آنها را داشت باید هر چه سریعتر معاونین محترم اول و اقتصادی ایشان،وزرای محترم راه و شهرسازی،نیرو،کشاورزی،نفت،میراث