• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/06 ساعت 22:09

    تو جلسه خواستگاری نشستیم؛ خانواده داماد ۱۱۴ سکه مهریه پیشنهاد کردند و طرف دختر گفتند، عروس به نیت حضرت سیدالشهداء ۷۲ سکه می‌خواد…

    #سنت_حسنه