• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/06/06 ساعت 23:01

    خوب به آن حمله نکن؛ بد از آن دفاع کن.
    قرائت زیاتنامه‌ای منسوب به رهبر راحل و عظیم الشان انقلاب در یک مراسم رسمی نه تنها منزلتی برای آن ابرمرد تاریخ ایران نداشت بلکه بهترین سوژه برای حمله به عظمت #امام_خمینی عزیز بود.قطعا اشتباه متوجه میزبان مراسم است و چه بهتر زودتر جبران کند.