• دست‌کم دو نفر این موضوع را برایم تعریف کرده‌اند که مربوط به شیوه عرضه واکسن در #مراکز_واکسیناسیون است؛ هر دو معلم.
    که بار اول #واکسن‌ها را از داخل فلاسک در می‌آوردند ولی این بار واکسن‌ها روی میز ریخته بود یا جعبه باز شده توی آفتاب بود. کسی می‌داند چرا؟