• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/06 ساعت 12:57

    استقبال وزیر امورخارجه مکزیک از #دختران_نخبه_روباتیک_افغانستان تحت نام رویاپردازان.چه سرمایه هایی که آواره جنگ،جهل،خشونت و نفرت شده‌اند!خاورمیانه موقعی رنگ صلح و آرامش را خواهید دید که کشورهای تروریست پرور و بدوی مانند عربستان تحریم جهانی شوند تا رفتارشان انسانی ‌و متمدنانه گردد.